Log ind

Syn og skøn

Designrådets medlemmer som skønsmænd i retssager

Et betydeligt antal af Designrådets medlemmer har erfaring som skønsmænd i blandt andet retssager om produktefterligninger og designkrænkelser.

I efteråret 2015 har Designrådet afholdt Designrådets skønsmandsuddannelse, hvor en række af Designrådets medlemmer gennem 2 dage deltog i kursus om arbejdet som skønsmand og sagkyndig dommer. Designrådet kan således bistå med en række særdeles erfarne eksperter, der har et indgående kendskab til syn- og skønsprocessen ved de danske domstole.

Ved brug for en skønsmand til en igangværende retssag eller ved brug for en ekspert til en sagkyndig vurdering af en given sag kan henvendelse ske til Designrådets Sekretariat på info@designrådet.dk.

Såfremt henvendelsen indeholder en kort beskrivelse af sagens genstand og/eller skønstemaet, vil Designrådets Sekretariat indenfor få dage vende tilbage med 2-3 forslag til mulige skønsmænd/eksperter samt med vedkommendes CVer.

Følgende designrådsmedlemmer har deltaget i skønsmanduddannelsen:

Christian Bjørn
Per Boelskifte
Anders Brix
Peter Bysted
Morten Engelbrecht
Susse Fischer
Claus Cornelius Hansen
Vibeke Lassen Nielsen
Christian Olesen
Anne Quist
Mads Quistgaard
Karsten Ravn
Lars Thøgersen