Log ind

Anne-Louise Sommer

Museumsdirektør, adjungeret professor
Medlem siden / member since 2011-

-

Profil / Profile

Anne-Louise Sommer er direktør for Designmuseum Danmark i København (det tidligere Kunstindustrimuseum)og adjungeret professor ved Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet - med særlig henblik på designuddannelserne i Kolding.

Anne-Louise er bestyrelsesmedlem i:

KADK - Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (siden 2011)

DDC - Dansk Design Center (siden 2011)

Development centre UMT (siden 2011)

Finn Juhl Institute (siden 2011)

Norges Danse Høyskole, Oslo (siden 2009)

Anne-Louise er repræsenteret i:

Erhvervsforskerudvalget, Rådet for Teknologi og Innovation (siden 2014)

Aftagerpanelet på IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet (siden 2013)

Anne-Louise er repræsenteret i Censorkorpsene ved:

Københavns Universitet (kunsthistorie og visuel Kultur)

Syddansk Universitet (designkultur og designhistorie)

Århus Universitet (Kunsthistorie og Æstetik & Kultur)

Roskilde Universitet (performance design)

Anne-Louise har tidligere været ansat ved:

Danmarks Designskole 2004-2011
Lektor (2004-2007)
Forskningsleder (2008-2009)
Rektor (2009-2011)

Århus Universitet
1998-2004
Lektor i Kunsthistorie

Odense Universitet
Det Humanistiske Forskningscenter 'Menneske og Natur' 1995-1997

Københavns Universitet, Institut for Litteraturvidenskab / Moderne Kultur
1993-1995, ekstern lektor og forskningsrådsstipendiat

Århus Universitet,
Institut for Kunsthistorie, adjunkt 1989-2003

Københavns Universitet 1988-1989,
undervisningsassistent
Kompetencer / Competencies

Anne-Louise har publiceret en lang række bøger og artikler inden for emnerne design, arkitektur og landskabsarkitektur. Blandt bøger kan nævnes:

"Den danske Arkitektur", Gyldendal 2009

"Kaare Klint", Aschehoug / Louisiana 2007

"Operaen på Dokøen", Gyldendal 2005

"De dødes Haver - den moderne storbykirkegård", Odense Universitetsforlag 2003

"Arkitektur & Design", Politikens Forlag 1995

Uddannelse / Education

Mag.art. i litteraturvidenskab, Københavns Universitet 1987