Log ind

Christian Bason

Direktør, Dansk Design Center
Medlem siden / member since 2013Christian har siden 2014 været administrerende direktør i Dansk Design Center.

Dansk Design Center arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt dokumentere, udvikle og brande dansk design nationalt og internationalt.

Profil / Profile

Fra 2007 til 2014 var han chef for MindLab, en tværoffentlig innovationsenhed, hvor han bidrog til at udbrede design som metode til policy- og serviceinnovation i den offentlige sektor. Fra 1998 til 2006 var han konsulent og Business Manager i Rambøll Management med ansvar for rådgivning i organisation og ledelse. Han har desuden haft en række tillidshverv og poster, blandt andet som formand for EU Kommissionens ekspertgruppe om offentlig innovation, som medlem af European Design Leadership Board.

Kompetencer / Competencies

Christian er forfatter til en lang række artikler og blogs, herunder ved Harvard Business Review og Ugebrevet Mandag Morgen, og er forfatter til fem bøger om design, innovation og ledelse, senest Design for Policy (2014) og Leading Public Sector Innovation (2010).

Uddannelse / Education

Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School, 2010-

Strategy design in a flat world, Wharton Business School, Philadelphia 2008

Leading professional service firms, Harvard Business School, Boston 2004

Cand.scient.pol, Aarhus Universitet, 1999