Log ind

Ida Strand

Uddannelsesredaktør, journalist
Medlem siden / member since 2013x

x

Profil / Profile

Ida har siden 2009 været journalist på Ugebrevet Mandag Morgen med særligt fokus på erhvervspolitik, uddannelse, innovation og den cirkulære økonomi. Siden 2013 har Ida desuden fungeret som uddannelsesredaktør.

Tidligere har Ida været projektchef for flere større innovations- og udviklingsprojekter i Huset Mandag Morgen, hvor hun bl.a. har ledet internationale projekter om grøn og bæredygtig udvikling af fremtidens storbyer (projekt for Realdania) og et tværkommercielt innovationsnetværk om fremtidens fødevarer.

Kompetencer / Competencies

Ida er forfatter til en lang række journalistiske analyser om bl.a. behovet for en ny erhvervspolitik, turismen som væksterhverv, Danmarks muligheder inden for strategisk design, nye forretningsmodeller i sociale medier, udbyttet af de danske forskningsmidler og fremtidens folkeskole.

Hun står samtidig bag flere strategiske oplæg til eksterne opdragsgivere, herunder et oplæg til brug for regeringens nye innovationspolitik (2012, Uddannelsesministeriet) og et inspirationsnotat om den nye ressourceøkonomi (2013, MIljøministeriet, ikke offentliggjort).

De seneste år har hun især været optaget af den nye ressourcedagsorden, herunder den globale jagt på råstoffer, Grønland som fremtidig råstofnation, genanvendelse af ressourcer og udvikling af den cirkulære økonomi.

Uddannelse / Education

Multimedia journalism, University of California, Berkeley, 2013

Cand.scient.soc. i pubic relations, Roskilde Universitet, 2005