Log ind

Christian Stadil


Medlem siden / member since 2015Virksomhedsejer, -stifter, bestyrelsesformand, direktør, investor, forfatter og adjungeret professor (CBS). Christian sidder derudover i en lang række eksterne bestyrelser og tænketanke. Christian er specielt kendt for sin kreative og innovative tænkning, samt sin ledelsesfilosofi company karma.

Profil / Profile

Kompetencer / Competencies

Uddannelse / Education

Links