Log ind

Aktiviteter

Internationale toprådgivere til dansk design

Nyt panel af tunge, internationale design- og innovationsfagfolk skal rådgive Dansk Design Center og Designrådet. Panelet tæller topnavne som Banny Banerjee, chef for ChangeLabs ved Stanford University, Lucy Kimbell, direktør for Innovation Insights Hub ved UA London og Emma Benameur, direktør hos World Economic Forum.

Mandag Morgen: Dørene står pivåbne for dansk design

Af Peter H. Kamph, 23. januar 2017

Nationer og virksomheder opruster på designfronten. Flere af de eftertragtede
designkompetencer har rødder i Danmark, men alligevel bliver vi overhalet indenom. Dansk
design skal nytænkes og opskaleres, hvis vi skal udnytte de pivåbne døre til at skabe vækst
og bæredygtige forandringer, mener internationale og danske designeksperter.

Hverken Accenture, Deloitte eller IBM har ry for at være blandt verdens største og fremmeste
designvirksomheder. Ikke desto mindre har netop de tre selskaber været blandt verdens største
opkøbere af designbureauer de seneste år, tæt fulgt af konsulenthusene McKinsey og PwC,
som også har oprustet massivt på designkompetencerne. Også store techselskaber som
Google og Facebook har set lyset i design og har opkøbt mindst 27 selskaber startet af
designere, ligesom andelen af unicorns – dvs. selskaber til en værdi af mere end 1 milliard dollars – med
designere i spidsen som hos eksempelvis Airbnb spurter frem.
Også inden for iværksætteri kan viden om design spille en afgørende forskel. Således har techstartups
med designere i teamet lettere ved at skaffe vækstkapital, ligesom de har større succesrate end
konkurrenter uden designere tæt knyttet til virksomheden. Og læg så dertil, at flere og flere
ventureinvestorer i Silicon Valley i dag har en baggrund inden for design.
”Design oplever en enorm renæssance i øjeblikket. Design har vist sig at udgøre en vigtig faktor og
være et effektivt bindeled, når virksomheder skal håndtere forandring. Området er vokset i en tid, hvor
både nationer og virksomheder har vist sig svage over for forandring og disruption, fordi design kan
gøre virksomheder mere innovative og dermed bedre i stand til at absorbere og modstå disruption,”
forklarer Banny Banerjee, stifter og daglig leder af Stanford ChangeLabs på Stanford University og en af
verdens førende eksperter inden for innovationsstrategier, der skaber bæredygtige forandringer.
I takt med at ny teknologi udvikler sig, bliver verden også mere kompleks. Teknologien giver mulighed
for at generere ny data, koble og involvere på helt nye måder, men alt det nye giver kun mening, når det
kan oversættes og gøres relevant for mennesker. Og her skal der designtænkning til at omsætte de
digitale muligheder til noget, der kommer mennesker ved. Eller som CEO ved Dansk Design Center
Christian Bason udtrykker det:
”Ingen i verden kan slå Google og Facebook, og det er ikke, fordi de har de bedste ingeniører, men fordi
de skaber de bedste brugeroplevelser.”
Ifølge Design in Tech-rapporten er designere i dag så eftertragtede, at der kan ansættes mellem fire og
fem ingeniører for hver designer, der hyres ind. Det er især designere, der kan noget med forkortelsen
UX, der står for user experience, der er i høj kurs i en tid, hvor alt og alle er i gang med digitalisering.
”Det er ikke tilfældigt, når store internationale managementkonsulenthuse og kapitalfonde opkøber
designfirmaer, som det sker lige nu i Silicon Valley. Designtænkning er i fremmarch som værktøj til innovation og strategi,” siger Manuel Toscano, der er CEO og medgrundlægger af det New
York-baserede designbureau Zago.

23-01-2017


Emma Benameur er enig. Hun er director for Programme Development Team i World Economic Forum,
der netop har været vært for årets Davos-topmøde. Hun peger på den såkaldte 4. industrielle
revolution, der netop handler om mulighederne i bl.a. digitalisering, robotter, big data og Internet of
Things som den helt store katalysator for flere designkompetencer til at forbinde de mange nye
muligheder med noget, der gør en positiv og brugbar forskel for mennesker.
”Alle lande skal op i gear, når det gælder om at bruge design inden for den nye teknologi. Der er virkelig
store muligheder i snitfladerne mellem teknologi og design. Og det er et oplagt område for Danmark at
tage en frontløberolle på,” siger Emma Benameur.

Dansk design skal ud i verden
Banny Banerjee, Manuel Toscano og Emma Benameur indgår i et nyt panel af internationale rådgivere,
som skal hjælpe med at bringe dansk design og designtænkning i spil i den globale efterspørgsel efter
designkompetencer. For mange af de eftertragtede evner, som både nationer og virksomheder lige nu
råber efter, har rødder i Danmark. Det gælder f.eks. brugerinddragende design, der handler om at skabe
løsninger ved at involvere de brugere, der skal sikre, at en løsning bliver en succes, hvad enten det er et
fysisk produkt, en app, en service eller en proces, der kan få folk til at ændre adfærd i en mere
bæredygtig retning; og det gælder begrebet design policy, som handler om at skabe processer inden
for f.eks. demokrati og politik, der reelt får folk til at involvere sig mere.
”Danmarks stærke designbrand og designtradition taget i betragtning er det set fra et internationalt
synspunkt påfaldende, at man lader til at have svært ved at høste det fulde udbytte af sit designtalent
uden for områder som møbeldesign og arkitektur. Danmark har jo ligefrem været med til at opfinde
selve begrebet brugerinddragende design, så I burde have et forspring,” siger Manuel Toscano fra
designbureauet Zago.
Det nye rådgiverpanel består af i alt 10 internationale toprådgivere inden for forskellige områder af
design. De har alle sagt ja til at give deres input til, hvordan dansk design i højere grad, end det er
tilfældet i dag, kan komme i spil globalt og både skabe vækst for danske virksomheder og hjælpe
verden til at finde løsninger på nogle af klodens mest presserende udfordringer.
”Hvis vi kobler danske spidskompetencer inden for f.eks. energi, velfærd, byudvikling, vand og sundhed
med vores designkompetencer, hvor vi involverer brugerne i at tænke kreativt og ambitiøst, så kan
ingen slå os. Og det er der, vi skal hen: Der, hvor ingen i verden kan slå os,” siger Christian Bason fra
Dansk Design Center, som sammen med Designrådet står bag det nye panel.
”Vi har virkelig noget at bidrage med derude, og derfor er det ærgerligt, at vi ikke fylder mere globalt,
end vi gør. I dag får vi det ikke kapitaliseret og skaleret, og lige nu er der mange andre, der løber med
bolden. Design er helt oppe på managementniveau i dag, og det er et område, hvor der tjenes store
penge. Her skal Danmark spille en større rolle,” siger Jens Martin Skibsted, der er formand for
Designrådet.
Design åbner nye muligheder
Designsultne udenlandske virksomheder er ikke blinde for de danske designkompetencer. I sommeren
2015 blev det danske designbureau Designit solgt til indiske Wipro Digital for 635 millioner kr. Og i
sommer var det konsulentvirksomheden ReD Associates, der indgik partnerskab med amerikanske
Cognizant. ReD Associates har specialiseret sig i at rådgive inden for kundeadfærd. Generelt er den
danske branche af strategiske designvirksomheder dog mindre og meget fragmenteret, og skal man
gøre sig gældende internationalt, er der brug for større skala, påpeger Christian Bason.
”I Singapore har de et nationalt designråd, og i Silicon
Valley investerer alle massivt i design. Hvis vi skal
byde ind i den globale konkurrence, så skal vi vide,
hvad det unikke er, som vi kan byde ind med,” siger
han.
Herhjemme har mange virksomheder taget design til
sig i en eller anden form. En nyere undersøgelse fra
Dansk Industri og Dansk Design Center viser, at seks
ud af ti danske virksomheder anvender design. De
fleste virksomheder bruger ikke design systematisk,
og det er endnu kun 13 pct., der anvender design til
forretningsudvikling og -strategi. Så også herhjemme
er der potentiale for at bruge design mere strategisk
til at skabe innovation og ny forretning. Se figur 1.
For de fleste er dansk design mest af alt noget med
smukke møbler og arkitektur. Nøgleord, der beskriver
dansk design, er kvalitet, håndværk, funktionalitet og
bæredygtighed. Men de ord skal nu gøres relevante,
når det gælder design af offentlige servicer, digitale
løsninger og fremtidens virksomheder.
”Der er mange nye anvendelsesområder for design,
der ikke kun er spændende for de danske
designbureauer, som kan få større markedsandele.
Men det er også relevant for danske virksomheder,
som kan skabe ny forretning ved at bruge design på
nye måder,” siger Christian Bason.

Konference om cirkulær økonomi

Cirkulært Design som vækstmotor

Designrådet inviterer til konference d. 24. januar 2017 på Christiansborg. Et af fremtidens store potentialer i dansk erhvervsliv er cirkulær økonomi – særligt blandt små og mellemstore virksomheder, hvor omstillingsparathed kan være et afgørende konkurrenceparameter.

Det handler om at afkoble vækst fra brugen af nye ressourcer og materialer, ved at designe ressourcer, produkter og processer cirkulært. Konferencen byder på indlæg fra eksperter fra ind- og udland samt fortællinger fra små og mellemstore virksomheder og etablerede produktionsvirksomheder om cirkulær økonomi som forretningsmodel med fordel for både bundlinje og miljø.

Cirkulær økonomi er en stor del af løsningen på vores globale udfordringer, hvilket ses på COP21 i Paris og FN’s nye bæredygtige udviklingsmål. Men mulighederne ved cirkulær økonomi stopper ikke der. Formår vi som virksomheder, forbrugere og samfund at innovere og transformere os mod en cirkulær økonomi i tide, er potentialet enormt. Alene i Danmark vurderer eksperter potentialet i 2035 til en vækst i brutto national produkt på 3.6 til 6.2 milliarder, mere end 7000 nye jobs samt en væsentlig reduktion i både CO2 og materialeforbrug. Samtidig er Danmark storleverandør af talentfulde designere, og disse to aspekter i kombination er afgørende for hvordan vi tegner fremtiden.

Konferencen sætter fokus på og giver konkrete råd til, hvordan man som virksomhed kan forbedre ressourceeffektivitet og markedsposition ved at designe til cirkulation af de benyttede ressourcer helt fra starten af produktionen. Ved at angribe en forretningsmodel eller et produkt fra nye vinkler og se mulighederne med andre øjne, kan der skabes grobund for nye idéer og værdifuld innovation.

Konferencen finder sted i Fællessalen på Christiansborg, med gode muligheder for uformelt netværk med andre virksomheder, der overvejer en ny tilgang til deres produktion og virksomheder der har taget springet.

Designrådet står bag arrangementet i samarbejde med Dansk Design Center, Aalborg Universitet, Dreyers Fond, Chora Connection, Industriens Fond, IKEA, SDU, Danfoss Drives, Vejle Kommune, Climate-KIC & The Circular Way.

20-12-2016


Program

13.00 – 13.30 Velkommen
Ved formand for Industriens Fond Mads Lebech og formand for Designrådet Jens Martin Skibsted

13.30 – 13.45 Internationalt potentiale
Stephanie Hubold fra den internationale Cirkulære Økonomi tænketank Ellen MacArthur Foundation holder oplæg

13.45 – 14.00 Cirkulær design som dansk vækstskaber
Ida Auken, Designrådsmedlem, MF’er og medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

14.00 – 14.15 Business case
Martin Pedersen, Direktør for EcoXpac. Virksomhed der med
overskydende fiber fra papirproduktionen, laver nedbrydelige flasker og lavet en god forretning ud af dette.

14.15 – 14.30 Pause

14.30 – 14.45 Business case
Jesper Panduro, Ejer og CEO for Skagerak. Fortæller hvordan den 40 år gamle virksomhed, har gjort miljøvenlig anvendelse af materialer til deres produkter, til en del af deres kerneforretning i dag.

14.45 – 15.00 Business case
Kasper Guldager Jensen, Designrådsmedlem og Senior partner ved 3XN. Som en af de mest innovative tegnestuer i Danmark, har de tidligt sat fokus på grøn innovation i arkitekturen, bl.a. med oprettelsen af datterselskabet GXN, der har særlig fokus på byggeriets grønne potentiale.

15.00 – 15.15 Morgendagens ingeniører og designere viser vejen
Med en række Hackathons rundt om i Danmark, har Designrådet sammen med en række samarbejdspartnere, sat fokus på potentialet i cirkulære økonomi. Her vil der komme en præsentation af projektet fra de deltagende iværksættere og studerende.

15.15 – 16.00 Paneldebat
Under ledelse af Dansk Design Centers direktør, Christian Bason, vil et panel af eksperter stille op til debat og spørgsmål fra salen

16.00 – 17.00 Netværk

Deltagelse er gratis, og man kan tilmelde sig på dette link Tilmelding
eller ved at skrive til kristine@thecircularway.com

Praktikant søges

Brænder du for design, innovation og cirkulær økonomi? Og kunne du tænke dig at være med til at sætte cirkulær økonomi og bæredygtighed øverst på dagsordenen i det danske designmiljø? Så er du måske vores kommende praktikant.

17-08-2016


Praktikant søges

Designrådet og netværket for Cirkulær Økonomi søger en ambitiøs praktikant til efteråret 2016, som har lyst til at blive klogere på, hvordan man i praksis kan sikre en fremtidig dansk vækstskabelse i forening med bæredygtig udvikling.

Din primære opgave vil blive at stå i spidsen for eksekveringen af Designrådets planlagte Hackathons på designuddannelser rundt om i Danmark, som en øvelse i at udvikle nye løsninger, der bryder med det konventionelle, og kan gøre danskere designere førende inden for den cirkulære designtilgang på længere sigt. Konceptet bag Hackathons er en række konkurrencer hvor designere – både studerende, undervisere og professionelle – konkurrerer om at ’hacke’ virksomheders produkter eller forretningsplaner, så de bliver tilpasset den cirkulære økonomi.
Øvrige opgaver består i varetagelse af sociale medie platforme, pressehåndtering og fremdrift af det cirkulære økonominetværk også til praktikstillingen.

Vi forventer at du har en vis interesse i dagsordenen og en finger på pulsen, lokalt såvel som globalt. Du skal have flair for at formulere dig skriftligt, særligt på engelsk, og være forberedt på at komme ind i et arbejdsmiljø med højt til loftet, hvor selvstændighed og frihed under eget ansvar praktiseres i bedste velgående. Du skal være i gang med en videregående uddannelse, gerne inden for kommunikation,

Vi forventer at du kan tiltræde hurtigst muligt, og praktikperioden løber indtil den 1. februar 2017.
Praktikhonorar gives, og dit primære arbejdssted vil blive i København.

Motiveret ansøgning samt CV sendes til Ditte Lysgaard Vind på dlv@danishdesigncouncil.dk.
Ansøgninger læses løbende.

Om Designrådet:
Designrådets formål er at virke til fremme af design, herunder ved uddeling af priser, afgivelse af udtalelser, deltagelse i og fremme af den offentlige debat, afholdelse af arrangementer, udpegning af personer til poster med relation til godt design såsom bestyrelsen for Dansk Design Center og juryer, der uddeler designpriser.
Læs mere om Designrådet her: http://www.danishdesigncouncil.dk/page.php?id=1

Om Cirkulær Økonominetværk:
Cirkulær Økonominetværk er et nyt netværk, der sætter fokus på at accelerere omstillingen til en cirkulær økonomi i Danmark. Læs mere om Cirkulær Økonominetværk her: https://www.facebook.com/circular.dk/?fref=ts

Dansk designs DNA

Dansk Designs DNA er et nyt projekt under Designrådet der er udsprunget af Rådets Designpolitik- og Designforskningsgruppe i samarbejde med bl.a. KADK, Designmuseum Danmark, Dansk Design Center og Design Danmark.

09-01-2016


Formålet med projektet er at skabe fornyet synlighed og engagement i formidlingen af den værdi, design skaber for erhvervliv og samfund og den styrkeposition, dansk design repræsenterer for Danmark. Motivationen bag projektet er, at dansk design i disse år oplever en voksende popularitet i udlandet. Eksporten af danske designprodukter og møbler er stigende, den nye ”Nordic Cool” bevægelse skaber øget fokus på potentialerne for international branding af Danmark og Norden, og flere danske virksomheder har fået øjnene op for de økonomiske fordele ved at bruge design i processer og produktudvikling.

Der er imidlertid ingen tvivl om, at potentialerne er langt større, hvis Danmark formår at udnytte sine erhvervsmæssige, forsknings- og uddannelsesmæssige styrker inden for design, og at vi i endnu højere grad end i dag skal kunne brande sig blandt verdens førende designnationer.

Projektets formål er at sætte fokus på dansk design nu og fremtiden. Hvad er dansk design i dag? Er der nogle grundlæggende fællestræk - et dansk designDNA? Og hvad udgøres det i så fald af? Lukrerer vi stadig på vores glorværdige fortid eller skaber vi design til fremtiden? Og hvis, vi kan tale om et dansk design DNA, hvordan kan vi så udnytte det bedre – til fordel for dansk kultur, erhverv, uddannelse og eksport?

Dansk Designs DNA projektet vil være platform for en række initiativer der med forskellige tematikker diskuterer, udfordrer og undersøger dansk designs aktuelle status og mulige fremtidsspor.

Masterclasses
I 2016 og 2017 vil der bliver afholdt en række masterclasses på forskellige institutioner og med skiftende vinkler. I centrum for diskussionerne står spørgsmål som: Hvad associeres dansk design med i Danmark og internationalt? Er der interne faktorer, der spiller ind på udvikling af dansk design, og hvad er disse i så fald? Hvordan spiller aktuelle eksterne faktorer som globalisering og overnationale udviklingstendenser som teknologi, bæredygtighed og nye former for design ind på udviklingen af dansk design i dag? Kan det danske design-DNA udtrykke sig endnu mere tydeligt ved at foreslå løsninger til samtidens og fremtidens dominerende samfundsproblemer?

Dansk design udvikler sig i et indbyrdes samspil mellem disse faktorer. Kan man på den baggrund give nogle bud på, hvilken vej dansk design bevæger sig eller bør bevæge sig? Og kan vi f.eks. drøfte dansk design i et mere ideologisk orienteret lys: Hvad er design til for? Hvad er det for et design samfund, vi tror på? Hvordan vil vi befordre det? Hvad er designs rolle i sammenhæng med det danske samfund og i relation til globaliseringen? Der er efterhånden bred enighed om, at design har potentialerne til at løse de globale ’grand challenges’ – spørgsmålet bliver, hvordan det danske designsamfund kan bringes i spil som rollemodel?

Oplæg og diskussioner fra seminarerne vil efterfølgende blive samlet og udgivet som debatindspil til designbranchen og designoffentligheden.


Udstilling på Designmuseum Danmark - Dansk Design Nu
Læs mere

Danish Design Award
Læs mere

Survey om hvad kendetegner dansk design: Dansk design-DNA er en ordblomst.
Læs mere


Paneldebat: På jagt efter det danske Design DNA
Læs mere


Vox pop - North Modern: Hvad kendetegner dansk design? (2016)
Læs mere


Forskningskonference: Hvad er design? Designbegrebet til debat
Læs mere


Artikler i forlængelse af forskningskonferencen: Debatten om designbegrebet fortsætter:
Læs mere

Læs mere

Designrådets studietur til Paris, oktober 2014

Årets studietur 2014 gik til Paris, hvor vi besøgte en række designere, virksomheder og skoler, bl.a. Schneider Electrics designchef Frederic Boeuvry (billedet), designgruppen Ciguë, Mathieu Hanneur og École nationale supérieure des Arts Décoratifs.

08-05-2015


Designrådets Årspriser 2013

Designrådets Årspris og Grundfos’ Rejselegat 2013 tildeltes Jacob Jensen og Vinay Ventakraman.

Designrådet Årspris har vi uddelt siden 1980, og Grundfos’ rejselegat har vi uddelt siden 1990. Rejselegatet hed før Erik Herløws Rejselegat for at hædre Erik Herløw, der var den første professor på akademiet i Industriel Design. Prisen hedder nu Grundfos’ Rejselegat for at hædre Grundfos der generøst sponserer begge priser.

Efter prisoverrækkelsen interviewede tidl. forskningsminister Charlotte Sahl Madsen årets prismodtagere.

08-01-2014


Fra motiveringen af prisen til Jacob Jensen:
Vi hylder dig, for den indsigt, at godt design aldrig bare er formgivning af dimser, men derimod at skabe en samlet løsning, hvor produktet er et krystaliseret knudepunkt. Et punkt og en port. En port til en bedre tilstand.

Under din designledelse gik B&O fra at lave radioer og til at skabe musik og kommunikation. Fra at lave radioer og til at integrere musikken i hele hjemmet. I dag kan vi streame musik fra en hjemmeside til højtalere via vores mobiltelefoner. Men allerede for 25 år siden opløste du det traditionelle apperatdiktatur. Og du gjorde det oven i købet på en måde, hvor det apparat der forsvandt stadig formåede at stråle som et fantastisk og magisk begærsobjekt.

Den intuitive betjening af Beocentrene er en forløber for al informationsarkitektur i dag – i alle former for produkter og systemer. Det har naturligt nok inspireret mange, ligesom det inspirerer at se dine designs på de fornemste museer og I de bedste samlinger rundt om I verden.

I en design-verden, hvor man ofte diskuterer produktdesign versus innovation og processdesign viser du at der ikke er nogen modsætning, og at alle enderne kan mødes I et fantastisk design, der viser hvor højt barren kan sættes.

Fra motivering af prisen til Vinay Ventakraman:
Når København stadig har en plads på det internationale designverdenskort, så kan vi bl.a. takke Copenhagen Institute of Interaction Design, som Vinay etablerede sammen med Simona Maschi for snart 10 år siden. Det har vi ofte selv erfaret på Designrådets studieture, hvor de fremmeste designere og firmaer ofte har nævnt samarbejde med CIID og Vinay, som deres primære kontaktpunkter i dansk design… hvis man altså ser bort fra at de alle sammen drikker kaffe fra Erik Magnussens termokander.

Som designer har Vinay skabt alt fra billige projektorer til landsbyskoler i Indien og til indretning af første klasses flysæder til Lufthansa. Og som underviser har han sat scenen for en uddannelse i interactive design, som både lærer næste generation af designere at skabe løsninger der flytter nye teknologier ud til nye brugere… samtidig med at uddannelsen lærer studerende fra hele verden, at Danmark er centrum for denne udvikling.

Sådan noget smelter vores hjerter. Vi hylder dig fordi du viser os hvad vi kan – og fordi du forandrer og udvider dansk design.

Designrådets studietur til München, oktober 2013

Efter udbytterige ture til Eindhoven, London og New York gik Designrådets studietur 2013 til München. På programmet var besøg på Die Neue Sammlung, der huser en af verden største samlinger af industriel design, etablerede navne som Ingo Maurer, talentfulde unge designere som Nitzan Cohen, Steffen Kehrle og Stefan Diez, værktøjsproducenten Hilti og BMW, hvor vi mødte Anders Warming (billedet), der har ansvaret for designudvikling af Mini'en.

27-10-2013


"Hier sind Lederhose und Laptop eine Symbiose eingegangen"
Ordene stammer fra en tale, som daværende forbundspræsident Roman Herzog holdt i 1998. Siden er de blevet brugt som en populær beskrivelse af Bayerns - og specielt Münchens helt særlige blanding af tradition og fornyelse.

Designrådet i London

Desigrådets studietur 2012 gik til London, hvor vi besøgte en række væsentlige designere, virksomheder og designskoler. Besøget hos Paul Smith var et af højdepunkterne. Poul Smith tog imod i sit legendariske kontor, hvor han fortale om virksomheden og om hans syn på udviklingen i den britiske designverden.

30-09-2013Dansk design om 25 år

Ingen kender fremtiden, men man har lov til at drømme. Designrådet vil bruge temaet "We have a dream - Dansk design om 25 år" som overordnet tema for en række arrangementer i det kommende år. Målet er at inspirere og kvalificere diskussionen om designs rolle i samfundet.

29-09-2013


Designrådet blev oprettet i 1977, har fejret sin største triumf med etableringen af Dansk Design Center og åbningen af huset på HC. Andersens Boulevard, og har siden haft betydelig indflydelse på den danske designscene, særligt i forbindelse med udarbejdelse af dansk designpolitik.

Undervejs har rådet udviklet sig. Af de oprindelige pionerer er der kun få tilbage, men gennem årene har medlemsskaren bestående af fremragende designere, akademikere, designledere, erhvervsledere og embedsmænd formået at sætte design på dagsordenen. Designrådet har alle forudsætninger for at påtage sig nye og væsentlige udfordringer.